FAQ

CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎTẢI GAME

Để tải game Tiên Kiếm về máy tính, các bạn làm theo bước sau: https://tienkiem.cmn.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-miniclient-6

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ

Để gỡ bỏ game Tiên Kiếm khỏi máy tính, các bạn làm theo các bước sau: https://tienkiem.cmn.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-miniclient-6

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN

Nếu bạn muốn xóa tài khoản và các thông tin cá nhân, hãy truy cập trang này : Xóa dữ liệu cá nhân ("Erase Personal Data"). Sau đó chọn mục "Xóa Tài Khoản"

Sau đó hệ thống của chúng tôi sẽ gửi một email tới địa chỉ email của tài khoản của bạn để xác nhận yêu cầu xóa. Bạn sẽ cần phải ấn vào đường dẫn trong email này để xác nhận việc bạn muốn xóa tài khoản. Khi bạn ấn vào đường dẫn xác nhận, bạn sẽ không thể đăng nhập lại tài khoản đã xóa.

Bạn có 7 ngày sau đó để hủy yêu cầu xóa tài khoản bằng cách nhấn vào đường dẫn hủy yêu cầu ở trong email. Bằng cách này bạn có thể lấy lại tài khoản và đăng nhập lại. Khi kết thúc 7 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục. Khi quy trình xóa tài khoản hoàn tất xong bạn sẽ nhận được một email xác nhận khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.