Đặc sắc

[TÍNH NĂNG MỚI] – BỘ HỎA THẦN TRANG

1. Bộ Hóa Thần Trang

Điều Kiện:

Tiên Hữu thu thập Bộ Hỏa Thần Trang giúp tăng mạnh sức chiến đấu khi PVP

Giao diện:

tn01

Bộ Hỏa Thần Trang có 4 Trang Bị Cơ Bản và 2 Trang Bị Đặc Biệt

4 Trang Bị Cơ Bản

tn02

Khi trang bị đủ 4 món trang bị cơ bản người chơi kích hoạt ngay kỹ năng “Lửa Đỏ Thẫm” có thể gây lên mục tiêu 12% sát thương dịch chuyển với những mục tiêu trên 50% máu trong 6 giây

Lửa Đỏ Thẫm

tn03

2 Trang Bị Đặc Biệt

tn04

Khi trang bị đủ 2 Trang Bị Đặc Biệt người chơi sẽ kích hoạt ngay kỹ năng “Liệt Diệm Vũ” khi đang tấn công có thể gay thêm 120% sát thương lên kể địch.

tn05

Để thu thập hay tăng cấp Bộ Hỏa Thần Trang, người chơi cần thu thập “Mảnh Sí Viêm” và “Mảnh Hạch Tâm Sí Viêm” 

tn06

tn07

Để thu thập các tài nguyên trên người chơi có thể thu thập thông qua các Event Vận Hành, Event Chủ Đề hoặc tham gia “Thần Điện Liệt Diệm”.

Event Vận Hành

tn08

Điện Liệt Diệm

tn09

tn10

2. Bổn Mệnh Thần Khí

Điều Kiện:

Giới Thiệu:

Người chơi khi đeo 2 Bổn Mệnh sẽ tăng nhiều lực chiến và sức mạnh PVP, mỗi bổn mệnh có sức mạnh và buff riêng biệt. 

Lưu Ý: Chỉ có thể thu thập thông qua Event Vận Hành

tn11

Bổn Mệnh Thần Binh

tn12

Bổn Mệnh Thần Giáp

tn13