Đặc sắc

[TÍNH NĂNG] – BỘ CHÚA TỂ - NGAO DU – HÓA HÌNH BẢO VẬT

Hôm nay Tiên Kiếm xin giới thiệu đến các Tiên Hữu Bộ Trang Bị "BỘ CHÚA TỂ - NGAO DU – HÓA HÌNH BẢO VẬT" với sức mạnh cực kỳ lớn và tăng rất nhiều Lực Chiến!

1. BỘ CHÚA TỂ

Giới Thiệu: Hôm nay Tiên Kiếm xin giới thiệu đến các Tiên Hữu Bộ Trang Bị Chúa Tể với sức mạnh cực kỳ lớn và tăng rất nhiều Lực Chiến!

Điều Kiện: Đạt Chân Tiên Tiền Kỳ

Giao Diện:

tn01

Giới Thiệu Tính Năng:

Bộ Chúa Tể gồm 14 món, với 12 món cơ bản và 2 Món Trang Bị Đặc Biệt

12 Trang Bị Cơ Bản

Tăng cấp Bậc càng cao Sát thương lên đối phương có bộ chúa tể thấp hơn sẽ càng mạnh!

tn02

2 Trang Bị Đặc Biệt

Khi đeo 2 Trang Bị Đặc Biệt sẽ kích hoạt KN “Trận Cánh Chúa Tể” giúp Kn :Trừng Phạt Chúa Tể tăng 50% Sát Thương tăng Bậc Trang Bị càng cao sức mạnh càng mạnh!

tn03

tn04

Thu thập 16 Trang Bị cơ bản của Bộ Chúa Tể thông qua các Event vận hành, Event Chủ Đề và Bảo Khố Chúa Tể...vậy nên các Tiên Hiệp chú ý thật kỹ để không bỏ lỡ cơ hội nhận Bộ Chúa Tể Siêu Hot nhé!
Bảo Khố Chúa Tể
Tham gia Tầm Bảo người chơi có cơ hội nhận được các Trang Bị cơ bản của Bộ Chúa Tể!

tn05

Thu thập 2 Trang Bị Đặc Biệt Thông qua các Event Chủ Đề, hãy chú ý để tránh bỏ lỡ!

Event Quà Trời Ban

Người chơi tham gia hoạt động Quà Trời Ban để có cơ hội nhận ngay 1 trong 2 Trang Bị đặc biệt!

tn06

Event Thiên Hưu Trân Bảo

Người chơi tham gia hoạt động Thiên Hựu Trân Bảo để có cơ hội nhận ngay 1 trong 2 Trang Bị đặc biệt!

tn07

Chú Tể Ấn

Trong các hoạt động event người chơi sẽ thu thập được các mảnh ấn, các mảnh ấn dùng để kích hoạt lỗi ấn giúp tăng hiệu quả khi tấn công lên địch hiểu quả hơn.

tn08

tn09

Người chơi thu thập mảnh ấn ở Bảo Khố Chúa Tể, Bộ Chúa Tể càng cao Bảo Khố Chúa Tể càng cao, mảnh ấn càng xịn!

tn10

TN12

tn11

Người chơi có thể tự săn Bộ Chúa Tể thông qua Chúa Tể Vương

Điều kiện vào HĐ: Chân Tiên Tiền Kỳ và mở Server 50 ngày

tn12

Mỗi lần đánh bại Boss cần tốn lượt khiêu chiến, mỗi ngày sẽ có tối đa 3 lượt và mỗi sáng sẽ khôi phục về giá trị tối đa, lượt khiêu chiến không đủ không thể vào Bản Đồ

Trong phụ bản mặc định sẽ ở chế độ tấn công Server, khi đánh bại người chơi khác không tăng điểm PK. 

tn13

2. NGAO DU

Cảnh giới đạt Chân Tiên Hậu Kỳ, Trận Pháp Môn Đồ đạt B3 mở tính năng Ngao Du, ban đầu chỉ mở tuyến đường Bảo Quật Tàng Kim, các Tuyến khác cần tiếp tục bồi dưỡng Trận Pháp Môn Đồ để mở khóa.

tn14

Người chơi mỗi ngày có 3 Lần Ngao Du, mỗi lần 2 tiếng, 0H mỗi ngày Reset lượt Ngao Du.

tn15

Ngao Du có tỷ lệ gặp Môn Đồ Nguyên Tố của tuyến đương tương ứng, nhận được quà mở khóa Môn Đồ Truyện Ký sẽ tăng tỷ lệ gặp Môn Đồ đó. Quà Gặp sẽ tăng theo cấp Hảo Cảm của Môn Đồ đó.

tn16

Ngao Du có tỷ lệ kích hoạt sự kiện đặc biệt và nhạn quà Sự Kiện. Tuyến đường khác nhau có quà Ngao Du khác nhau, Quà Ngao Du, Quà Sự Kiện sẽ tăng theo bậc Trận Pháp Môn Đồ.

tn17

3. HÓA HÌNH BẢO VẬT

Điều kiện: Có 1 Bảo Vật từ Hạo Thiên trở lên mở tính năng.

tn18

Người chơi đùng “Đá Hóa Hình Bảo Vật” để tăng các các nguyên tố, nếu các nguyên tố đạt điều kiện tương ứng sẽ kích hoạt kỹ năng Hóa Hình. Mỗi loại hóa hình sẽ có kỹ năng riêng biệt vô cùng mạnh.

tn19

Chu Tước Hình

tn20

Bạch Hổ Hình

tn21

Huyền Vũ Hình

tn22

Thanh Long Hình

tn23

Thu thập Đá Hóa Hình Bảo Vật thôn qua một số Event Chủ Để vậy nên đùng để bị bỏ lỡ nhé! Ngoài ra còn nhiều tính năng hấp dẫn khác đang chờ các Tiên Hữu khám phá.

tn24